Yangın Merdiveni Nedir?

Yangın Merdiveni Nedir?
 
   Binalarda yangın anında normal merdivenlerin dışında kullanılan güvenli ve hızlı şekilde insanların bina dışına kaçmasına yardımcı olan yapılara yangın merdiveni denilmektedir. Yangın merdivenleri küçük ve eski binalar veya yeni ve büyük binaların tamamında kurulmaktadır. Yangın merdivenleri kurulacağı binanın boyuna ve içinde bulunan insan sayısına göre farklı modellerde ve sayıda olabilmektedir. Genel olarak eski, küçük veya yer sıkıntısı olan binalarda dairesel yangın merdivenleri kullanılırken, yeni büyük ve içinde yüzlerce insanı taşıyan binalarda ise z tipi büyük ve oldukça dayanıklı yangın merdivenleri kurulmaktadır. 
 
    Bir binada yangın merdiveni kurulacağı zaman o binanın yüksekliği ve içinde bulunan en fazla insan sayısı hesaplanarak yangın merdiveninin ölçüleri belirlenir. Binaya kurulacak olan yangın merdiveninin ölçüleri yangın merdiveni yönetmeliklerinde belirlenen minimum ölçüler baz alınarak yangın merdiveni imalatı yapan firmanın mühendisleri tarafından belirlenir. 
 
Yönetmeliklere Uygun Yangın Merdiveni
 
   Yangın merdiveni yönetmeliklerinde hangi tür binaya nasıl özelliklere sahip yangın merdiveni yapılarının kurulacağı, bu yangın merdivenlerinde bulunan ekstra yapılara, çeşitli binalarda bulunan yangın merdiveni sayısına vb. bir konuya kesin şekilde kurallar getirilmiştir. Bu yangın merdiveni yapıları için belirlenmiş kuralların bazı sebepleri bulunmaktadır;
 
1-) Yangın anında binada bulunan herkesin hızlı ve güvenli bir şekilde yangın merdivenine ulaşmasını sağlamak.
 
2-) Yangın merdivenlerine binanın bodrum kat dahil her türlü alanından rahatça ulaşılabilmesini sağlamak.
 
3-) Binada bulunan bütün insanları yangın anında taşıyabilecek dayanıklılıkta yangın merdivenleri üretmek.
 
4-) Yangın merdivenlerini güvenli bir şekilde kullanılabilir hale getirmek.
 
   Bunlar ve bunlara benzer birçok amaçla yangın merdiveni yönetmelikleri belirlenmiştir. Çeşitli yapılarda kurulacak olan bütün yangın merdivenleri yangın merdiveni yönetmeliklerine uygun şekilde kurulmak zorundadırlar. Yangın merdivenlerinin kurallara uygun olarak kurulup kurulmadığı çeşitli dönemlerde yapılan teftişlerle takip edilmektedir. Bu takip ve denetimler sırasında yönetmeliklere uygun olmayan yangın merdivenlerini kuran bina sahiplerine yüklü miktarda maddi cezalar kesilir ve yanlış kurulmuş olan yangın merdivenlerini yeniden yönetmeliklere uygun şekilde düzenlemeleri istenir. Daha önceden kurulmuş olan bir yangın merdivenini yeniden düzeltmek aşırı derecede maliyetli ve zor bir iştir. Ayrıca yangın merdiveni yönetmeliklerine uygun olmayan şekilde kurulan yangın merdivenleri insanların hayatı için büyük bir risk unsuru olmaktadır.

KATEGORİLER

İstanbul yangın merdiveni imalatı. ücretsiz keşif. 0537 8568384.
İstanbul yangın merdiveni imalatı. ücretsiz keşif. 0537 8568384.
İstanbul yangın merdiveni imalatı. ücretsiz keşif. 0537 8568384.
İstanbul yangın merdiveni imalatı. ücretsiz keşif. 0537 8568384.
İstanbul yangın merdiveni imalatı. ücretsiz keşif. 0537 8568384.
İstanbul yangın merdiveni imalatı. ücretsiz keşif. 0537 8568384.
İstanbul yangın merdiveni imalatı. ücretsiz keşif. 0537 8568384.
İstanbul yangın merdiveni imalatı. ücretsiz keşif. 0537 8568384.
İstanbul yangın merdiveni imalatı. ücretsiz keşif. 0537 8568384.
İstanbul yangın merdiveni imalatı. ücretsiz keşif. 0537 8568384.
İstanbul yangın merdiveni imalatı. ücretsiz keşif. 0537 8568384.
İstanbul yangın merdiveni imalatı. ücretsiz keşif. 0537 8568384.
İstanbul yangın merdiveni imalatı. ücretsiz keşif. 0537 8568384.
İstanbul yangın merdiveni imalatı. ücretsiz keşif. 0537 8568384.
İstanbul yangın merdiveni imalatı. ücretsiz keşif. 0537 8568384.
İstanbul yangın merdiveni imalatı. ücretsiz keşif. 0537 8568384.
İstanbul yangın merdiveni imalatı. ücretsiz keşif. 0537 8568384.
İstanbul yangın merdiveni imalatı. ücretsiz keşif. 0537 8568384.
İstanbul yangın merdiveni imalatı. ücretsiz keşif. 0537 8568384.
İstanbul yangın merdiveni imalatı. ücretsiz keşif. 0537 8568384.
İstanbul yangın merdiveni imalatı. ücretsiz keşif. 0537 8568384.
İstanbul yangın merdiveni imalatı. ücretsiz keşif. 0537 8568384.
İstanbul yangın merdiveni imalatı. ücretsiz keşif. 0537 8568384.
İstanbul yangın merdiveni imalatı. ücretsiz keşif. 0537 8568384.
İstanbul yangın merdiveni imalatı. ücretsiz keşif. 0537 8568384.
İstanbul yangın merdiveni imalatı. ücretsiz keşif. 0537 8568384.
İstanbul yangın merdiveni imalatı. ücretsiz keşif. 0537 8568384.
İstanbul yangın merdiveni imalatı. ücretsiz keşif. 0537 8568384.
İstanbul yangın merdiveni imalatı. ücretsiz keşif. 0537 8568384.
İstanbul yangın merdiveni imalatı. ücretsiz keşif. 0537 8568384.
İstanbul yangın merdiveni imalatı. ücretsiz keşif. 0537 8568384.
İstanbul yangın merdiveni imalatı. ücretsiz keşif. 0537 8568384.
İstanbul yangın merdiveni imalatı. ücretsiz keşif. 0537 8568384.
İstanbul yangın merdiveni imalatı. ücretsiz keşif. 0537 8568384.
İstanbul yangın merdiveni imalatı. ücretsiz keşif. 0537 8568384.
İstanbul yangın merdiveni imalatı. ücretsiz keşif. 0537 8568384.
İstanbul yangın merdiveni imalatı. ücretsiz keşif. 0537 8568384.
İstanbul yangın merdiveni imalatı. ücretsiz keşif. 0537 8568384.
İstanbul yangın merdiveni imalatı. ücretsiz keşif. 0537 8568384.
İstanbul yangın merdiveni imalatı. ücretsiz keşif. 0537 8568384.
İstanbul yangın merdiveni imalatı. ücretsiz keşif. 0537 8568384.
İstanbul yangın merdiveni imalatı. ücretsiz keşif. 0537 8568384.

SAYFALAR

HABERLER

MÜŞTERİ HİZMETLERİ